PLAN 01

International Business News Portal

From the heart of France

Algemeen

Op het Plan 01 International Business Portal willen we jou voorstellen aan zaken die het goed doen in binnen- en buitenland. Kom jij interessante zaken tegen, dan mag je die altijd aanmelden. De redactie zal beoordelen of het vernieuwend is en geschikt voor plaatsing. 

Général

Sur le portail d’affaires Plan 01, nous voulons vous présenter des choses qui fonctionnent bien au pays et à l’étranger. Si vous rencontrez des choses intéressantes, vous pouvez toujours les enregistrer. Le comité de rédaction évaluera s’il est innovant et adapté au placement.

General

On the Plan 01 International Business News Portal we want to introduce you to things that are well selling at home and abroad. If you encounter interesting things, you can always report them to us. The editorial board will assess whether it is innovative and suitable for placement.

News

Manneken-Pis gesteund door vrienden

Het toerisme naar Brussel is door Covid 19 volledig geminimaliseerd. De strikte regels die aan toeristen wordt opgelegd zijn slecht voor de bezoekers aan Manneken-Pis. Het plassende mannetje bestaat al sinds 1452 en heeft meerdere oorlogen meegemaakt, maar niet eerder was de financiële nood zo hoog. Manneken Pis is normaal gezien een business opzichzelf.

Het kleine baasje is heel creatief en heeft de hulp in geroepen van zijn business-vrienden. Zij doen een oproep binnen hun netwerk om vooral toch naar Brussel te gaan om Manneken-Pis te steunen. Wie zijn vrienden zijn maakt hij duidelijk op zijn website. Net als het modemerk Longchamp een goede connectie heeft met Manneken-Pis. Het bijzondere is dat je ook een verhaal kunt melden op weiqi en wat denk je dat kan betekenen op het platform chantier balard.

Manneken-Pis soutenu par des amis

Le tourisme à Bruxelles a été complètement minimisé par la COVID-19. Les règles strictes imposées aux touristes sont mauvaises pour les visiteurs du Manneken-Pis. Le mâle fermant existe depuis 1452 et a connu plusieurs guerres, mais pas avant était le besoin financier si élevé.

Manneken Pis

Manneken-Pis supported by Friends

Tourism to Brussels has been completely minimized by Covid 19. The strict rules imposed on tourists are bad for the visitors to Manneken-Pis. The clasping male has existed since 1452 and has experienced several wars, but not before was the financial need so high.

So his friends are activating on their network to go to Brussels in particular to support Manneken-Pis. He makes clear who his friends are on his website.

You can also promote your company in The Netherlands at the politiepersberichten website.

Wij sponsoren de bedrijfsportalen

Bedrijven kunnen ook op andere bedrijfsportalen advertentieruimte huren bij: